Portfolio Europeo de las Lenguas

El nostre centre celebra el Dia de la Pau.
Aquesta activitat està inclosa al Portfoli Europeo de les Llengües, projecte al qual participem, conscients de la importancia de l’aprenentatge de llengües i de la conservació del patrimoni cultural i lingüístic dels pobles. Treballar aquests aspectes contribueix al fet que no es perda la identitat de les diverses comunitats.

PORTFOLIO 22-23

Col.legi Médico Pedro Herrero (Alacant)

Producte final del projecte. 

Ver aquí Porfolio 2022 / 2023.